Νέα

Κοίμησις Καθηγουμένης Ἀρσενίας στὴν Λυκόβρυση

Τὴν Πέμπτη, 14/27-5-2021, ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ μετὰ μακρὰν ἀσθένειαν κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη, πλήρης ἡμερῶν, ἡ Καθηγουμένη Ἀρσενία Μοναχὴ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου Λυκοβρύσεως Ἀττικῆς.

γ.Αρσενία Ἐξόδιος Ἀκολουθία της ἐψάλη τὴν ἑπομένη, Παρασκευὴ 15/28-5,χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου στὸ Καθολικὸ τῆς Μονῆς, παρουσίᾳ μόνον τῆς Ἀδελφότητος καὶ προσώπων ποὺ διακονοῦν στὴν Μονή, λόγῳ τῆς ἐπιδημίας. Ὁ Σεβ/τος κ. Χρυσόστομος ἐξεφώνησε τὸν ἐπικήδειον, ἀναφερθεὶς στὸ πρόσωπο καὶ τὴν διακονία τῆς μακαριστῆς Καθηγουμένης. Ἐτάφη δὲ στὸ Κοιμητήριο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

ἀείμνηστος, κατὰ κόσμον Ἀναστασία Τσιολάκη ἐκ Σερρῶν, ἀφιερώθηκε στὴν ἡλικία τῶν 28 ἐτῶν, τὸ ἔτος 1961, μετὰ ἀπὸ θεία νεύση. Ὑπηρέτησε ἐν ὑπακοῇ στὴν Μονὴ τῆς λαοφιλοῦς Θαυματουργοῦ Ὁσίας, κατὰ τὴν περίοδο τῆς μεγάλης ἀνακαινίσεως αὐτῆς. Ἔζησε ἀπὸ κοντὰ καὶ ἔλαβε τὶς εὐχὲς τῶν ἀοιδίμων Κτητόρων καὶ πρωτεργατῶν τῆς Μονῆς, Γεροντίσσης Μελετίας Μοναχῆς Καθηγουμένης, Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Κυκλάδων Γαβριὴλ καὶ Γεροντίσσσης Παϊσίας Μοναχῆς Καθηγουμένης. Τὸ ἔτος 1998 ἐξελέξη Ἡγουμένη ὑπὸ τῆς Ἀδελφότητος, ἀναδειχθεῖσα Πνευματικὴ Μητέρα καὶ Ὁδηγὸς καὶ ὑπηρετοῦσα μὲ τὰ χαρίσματά της στὴν πρόοδο τῆς ἱστορικῆς Μονῆς, ἡ ὁποία εἶναι περιάκουστη ὄχι μόνον ἀνὰ τὸ Πανελλήνιον, ἀλλὰ καὶ διεθνῶς.

Εἴθε ὁ Πανάγαθος Θεός, μὲ τὶς πρεσβεῖες τῆς Ἁγίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου, νὰ τὴν ἀναπαύσει ἐκ τῶν κόπων της ἐν Σκηναῖς Δικαίων, καὶ νὰ ἀναδείξει τὴν ἄξια διάδοχό της πρὸς συνέχισιν τοῦ πνευματικοῦ καὶ θεοφιλοῦς ἔργου!