Νέα

Θυρανοίξια Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ Χειροτονία Πρεσβυτέρου

Τὸ Σάββατο, 25-7/7-8-2021, ἑορτὴ Κοιμήσεως τῆς Ἁγίας Θεοπρομήτορος Ἄννης, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος τέλεσε τὰ Θυρανοίξια καὶ τὴν πρώτη Θ. Λειτουργία στὸ νέο καὶ μόνιμο κτήριο, ὅπου θὰ στεγάζεται ἡ ἐν Ντητρόϊτ Ἐνορία τῆς Ὁσίας Εἰρήνης τῆς Χρυσοβαλάντου. Ὁ νέος αὐτὸς Ναὸς ἀποκτήθηκε μὲ τὴν συνδρομὴ τῶν εὐλαβῶν ἐνοριτῶν καὶ τὶς ἄοκνες προσπάθειες τοῦ Αἰδ. π. Στεφάνου Allen, τοῦ καὶ Ἐφημερίου τοῦ ἐν λόγῳ Ἱεροῦ Ναοῦ.

xeirotonialeopitou1

xeirotonialeopitou2

 

Στὴν πρώτη αὐτὴ πανηγυρική Θ. Λειτουργία ἔλαβε χώρα καὶ ἡ εἰς Πρεσβύτερον Χειροτονία τοῦ πρὸς ἑνὸς περίπου ἔτους χειροτονηθέντος Διακόνου π. Λεωνίδου Χ. Πίττου, ἐγγάμου καὶ πατρὸς ἑνὸς τέκνου. Ὁ νεοχειροτονηθείς, ἀνατραφεὶς σὲ πολύτεκνη ἱερατικὴ οἰκογένεια τῆς ὁμογενείας καὶ γαλουχηθεὶς ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων στὶς Πατρῶες Παραδόσεις, τυγχάνει ἐκ παραλλήλου Καθηγητής Ἑλληνικῆς Γλώσσης καὶ Βυζαντινῆς Ἱστορίας στὸ τοπικὸ ἐκεῖ Πανεπιστήμιο καὶ εἶναι ενεργὸ στέλεχος τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀμερικῆς. Εἴθε δὲ νὰ ἀναδειχθεῖ ἄξιος στὴν ἱερατικὴ διακονία του στὴν Ἐκκλησία μας!

xeirotonialeopitou3

xeirotonialeopitou4