Νέα

Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο π. Νεκταρίου Ἐλευθερίου

Τὸ Σάββατο, 19-9/2-10-2021, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου στὸ Περιστέρι, τελέσθηκε ἡ Θεία Λειτουργία καὶ τὸ ἱερὸ 40νθήμερο Μνημόσυνο τοῦ ἐπὶ 35ετίαν διατελέσαντος Ἐφημερίου τοῦ Ναοῦ μακαριστοῦ π. Νεκταρίου Ἐλευθερίου.

mnimosinopnektariou1

Μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Καλλινίκου, στὴν Θεία Λειτουργία καὶ στὸ Μνημόσυνο προέστη ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης καὶ ἔλαβαν μέρος οἱ Ἱερομόναχοι π. Καλλίνικος καὶ π. Μωυσῆς.

mnimosinopnektariou2

Στὸ τέλος, πρὸ τοῦ Δι’ εὐχῶν τοῦ Μνημοσύνου, ὁ λειτουργὸς Ἐπίσκοπος ἐκφώνησε σύντομη ἐπίκαιρη γιὰ τὴν περίσταση ὁμιλία ἐνώπιον τῶν προσελθόντων πιστῶν, στοὺς ὁποίους διενεμήθησαν τὰ κόλλυβα καὶ ἄλλες εὐλογίες, καὶ ἐκφράσθηκαν εὐχὲς ὑπὲρ συγχωρήσεως καὶ ἀναπαύσεως τοῦ κεκοιμημένου Κληρικοῦ.

mnhmosinopnektariou3