Νέα

Ἡ Πανήγυρις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης

Πανήγυρις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης τελέσθηκε μὲ σεμνοπρεπῆ ἱερότητα στὴν ὁμώνυμη Ἱερὰ Ἀνδρώα Μονὴ στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς τῆς Ἐκκλησίας μας, παρὰ τὶς δυσχερεῖς συνθῆκες ἀπὸ τὶς ραγδαῖες βροχοπτώσεις τῶν ἡμερῶν.

EikonaAgion

ργὰ τὸ ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 1/14.10.2021, τελέσθηκε ὁ Μέγας Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος, συγχοροστατούντων τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου τοῦ καὶ ἄγοντος τὰ ὀνομαστήριά του Σεβ. Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ καὶ τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου.

Panigyris1

Panigyris2

Παρέστη ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Ἀρχιμ. π. Θεοδόσιος καὶ πολλοὶ Κληρικοί, καθὼς καὶ πλῆθος Μοναχῶν, Μοναζουσῶν καὶ εὐλαβῶν πιστῶν. Ἔψαλαν ἑόρτια οἱ Χοροὶ τῆς Μονῆς μὲ συνδρομὴ τοῦ ἐκ Θεσσαλονίκης Πρωτοψάλτου κ. Νικολάου Πολύχρου.

Panigyris3

Πρὸ τοῦ Δι’ εὐχῶν, ὁ χοροστατῶν Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης ἐξεφώνησε ἑόρτιο λόγο καὶ ἐπίσης ἐξέφρασε εὐχές.

Panigyris4

Τὸ πρωῒ τῆς Παρασκευῆς, 2/15.10.2021, τελέσθηκε ὁ ἑόρτιος Ὄρθρος καὶ ἡ πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία. Τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου μὴ δυνηθέντος νὰ παραστεῖ, παρὰ τὴν θέλησή του, προέστη ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς καὶ ἔλαβαν μέρος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος καὶ ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ ὁποῖος ἐξεφώνησε καὶ τὸν πανηγυρικὸ τῆς ἡμέρας.

Panigyris5

Panigyris6

Panigyris7

πίσης, ἔλαβαν μέρος πολλοὶ Ἱερεῖς καὶ δύο Διάκονοι. Παρέστη πλῆθος πιστῶν ἀπὸ διάφορα μέρη, ὡς καὶ μέλη τῆς τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως. Στὴν Ἀπόλυση, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς ἀπηύθυνε εὐχὲς στοὺς προσελθόντας Κληρικοὺς καὶ λαϊκούς.

Panigyris8a

Ἐν συνεχείᾳ, παρετέθη κέρασμα στὸ Μεγάλο Ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς, στὸν δὲ ἐσωτερικὸ χῶρο αὐτῆς παρετέθη τράπεζα γιὰ τοὺς Ἀρχιερεῖς, τοὺς Κληρικούς, καὶ πολλοὺς ἐκ τῶν ἀνδρῶν προσκυνητῶν, εὐλογίες ὅμως εἶχαν διανεμηθεῖ καὶ σὲ ὅλους τοὺς προσελθόντας στὸν προκυνηματικὸ χῶρο. Μετὰ τὸ πέρας τῆς τραπέζης, ἐλήφθησαν οἱ ἀναμνηστικὲς φωτογραφίες καὶ ὁλοκληρώθηκε ἡ σημαντικὴ αὐτὴ ἱερὰ Ἑορτὴ καὶ Πανήγυρις.

Panigyris9