Νέα

Ποιμαντικὴ ἐπίσκεψις στήν Ν. Ὀσσετία

Κατόπιν τῆς ἀλλαγῆς τῆς ἐχθρικῶς διακειμένης κυβερνήσεως τῆς Νοτίου Ὀσσετίας διά νέας τοιαύτης, ὁ Σεβ. Μεθώνης Ἀμβρόσιος ἠδυνήθη νὰ πραγματοποιήσει μία ποιμαντικὴ ἐπίσκεψη στό κρατίδιο, μετὰ ἀπὸ ἀκούσια ἀπουσία τεσσάρων ἐτῶν, κατὰ τὴν περίοδο τῆς ἑορτῆς τῆς ἁγίας Πεντηκοστῆς (Μάϊος 2022). Ὁ τοπικὸς πιστὸς κόσμος ἐξέφρασε μὲ ἔκδηλο τρόπο τὴν μεγάλη χαρά του γιὰ τὴν παρουσία τοῦ ποιμένος τους, καὶ παρηγορήθηκε μὲ τὴν λήξη τῆς ἀδίκου «ἐξορίας» του.

nossetia1

Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ὀλιγοημέρου ἐπισκέψεώς του, ὁ Σεβ/τος Μεθώνης λειτούργησε τὴν Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς στὸν Καθεδρικὸ ναὸ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου τοῦ Τσχινβὰλ παρουσίᾳ ἑκατοντάδων πιστῶν, καὶ τὴν Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στὸν ναὸ τῶν Ἁγ. Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης, προήδρευσε σὲ συνεδρίαση τοῦ ἐπαρχιακοῦ Συμβουλίου, ἐπισκέφθηκε την Μονὴν Τίρ, ἐπέβλεψε τὴν ἀνοικοδομὴ τῆς λεγομένης Κόκκινης Ἐκκλησίας, ποὺ ἔπεσε ἀπὸ σεισμὸ πρὸ εἰκοσαετίας, μίλησε ἐκτενῶς μὲ τὸ μικρὸ ἱερατεῖο (4 Πρεσβύτεροι), ἐξομολόγησε πολλοὺς πιστούς, ἐπισκέφθηκε τὸ ἀσκητικὸ ἐρημητήριο τοῦ Μοναχοῦ Γεωργίου, καὶ τακτοποίησε διάφορες ἐκκρεμότητες ποὺ ἦταν ἀποτέλεσμα τῆς μακρᾶς ἀπουσίας του. Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν!

nossetia2

nossetia3

 nossetia4

nossetia5

nossetia6