Νέα

Ποιμαντικὴ ἐπίσκεψις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου στὸ Κογκὸ

πὸ τὴν 23 Ἰουνίου μέχρι 13ης Ἰουλίου 2022 (ἐκ. ἡμ.) ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Τοποτηρητὴς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κανάγκας τοῦ Κογκὸ τῆς Ἐκκλησίας μας, πραγματοποίησε ποιμαντικὴ ἐπίσκεψη στὴν Μητρόπολη Κανάγκας συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν συνηθισμένο του συνοδό, κ. Ἀναστάσιο Βασιλόπουλο.


Τὴν Πέμπτη 24 Ἰουνίου λειτούργησε, μαζὶ μὲ τὸν ἐντόπιο κλῆρο, στὸν ἑορτάζοντα Ναὸ τοῦ Τιμίου Προδρόμου Κινσάσας, καὶ τὴν ἑπομένη χοροστάτησε στὸν ἑσπερινὸ στὸν Ναὸ Ἁγίου Δημητρίου Μασίνα.

kongo1Σύναξις τοῦ Κλήρου, περιοχὴ Ἰσημερίου.

 

Τὸ Σάββατο ἀνεχώρησαν, μαζὶ μὲ τὸν Ἀρχιερατικὸ Ἐπίτροπο τοῦ Ἰσημερίου, π. Λεωνίδα Κασέγια, στὴν πόλη Μπάντακα, κατόπιν μιᾶς συνηθισμένης ὀκτάωρης ἀναμονῆς στὸ ἀεροδόμιο. Ἐκεῖ, τὴν Κυριακή, Δευτέρα καὶ Τρίτη, ὁ Σεβ. κ. Ἀμβρόσιος τελοῦσε καθημερινῶς τὴν Θ. Λειτουργία στὸν Ναὸ Ἁγίων Πέτρου καὶ Παύλου, καὶ σε κάθε Λειτουργία χειροτονοῦσε Διάκονο καὶ Ἱερέα πρὸς ἀντικατάσταση τῶν Κληρικῶν που ἀπεβίωσαν μετὰ τὴν τελευταία του ἐπίσκεψη. Τὸ βράδυ τῆς Τρίτης ἔγινε Σύναξις τοῦ Κλήρου τῆς περιοχῆς Ἰσημερίου, καὶ τὴν ἑπομένη ἐπέστρεψαν (κατόπιν ἑπτάωρης ἀναμονῆς στὸ ἀεροδρόμιο) στὴν πρωτεύουσα Κινσάσα.
kongo2
Ἑπτάωρη ἀναμονὴ στὸ ἀεροδρόμιο.

 

Τὴν Πέμπτη 31 Ἰουνίου μετέβη ὁ Σεβ. κ. Ἀμβρόσιος στὸ Μενκάο, περίπου 80 χιλιόμετρα ἀπὸ τὴν πόλη, ὅπου ὑπάρχει ἀσκητική Γυναικεία Σκήτη τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, καὶ ὅπου ὁ π. Λεωνίδας τέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία στὸ μόλις ἀναγειρόμενο Παρεκκλήσιο τοῦ Ἀσκητηρίου.

kongo3Σκήτη Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Μοναχὴ Νεκταρία. Μενκάο.


Τὴν Παρασκευὴ ὁ Σεβ. κ. Ἀμβρόσιος (μόνος, διότι ὁ σύνοδός του διαγνώσθηκε με κορωνοϊὸ) πέρασε τὸν μεγάλο ποταμό Κογκὸ πρὸς τὴν πρωτεύουσα τῆς γείτονος χώρας Μπραζαβίλ, ὅπου ἔγινε ἐνθουσιωδῶς δεκτὸς ἀπὸ τοὺς ἐντοπίους πιστούς. Τὴν Παρασκευὴ τὸ ἀπόγευμα παρακολούθησε Παράκληση στὴν Παναγία μας στὸν Ναὸ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ στὸ Μαντίμπου. Ἡ Ἀκολουθία, μὲ ἄψογη τάξη, ἔγινε κατὰ τὸ ἥμισυ στὰ Ἑλληνικά!

kongo4Ναὸς Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. Μαντίμπου.


Τὸ Σάββατο ἔγινε ὁμαδικὴ βάπτισις ἐνηλίκων Κατηχουμένων στὸ ποτάμι Ννζοῦε, καὶ τὸ ἀπόγευμα Ἑσπερινὸς στὸν νεόδμητο Ναὸ Ἁγίου Κυρίλλου στὸ ὁμώνυμο Ἡσυχαστήριο λίγο ἔξω ἀπὸ τὴν πόλη πρὸς νότον. Τὴν Κυριακὴ ὁ Σεβ. κ. Ἀμβρόσιος τέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία στὸν κεντρικὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου Κινσούντι μὲ ὅλους τοὺς Κληρικοὺς τῆς χώρας (π. Ἐμμανουήλ, π. Γεώργιο καὶ π. Κοσμᾶ) καὶ χειροτόνησε τὸν Διάκονο Ἐπιφάνιο σὲ Πρεσβύτερο. Τὴν Δευτέρα, πολὺ εὐχαριστημένος ἀπὸ τὴν πρόοδο τῆς τοπικῆς ἱεραποστολῆς, ὁ Σεβ/τος Μεθώνης ἐπέστρεψε μὲ τὸ πλοῖο στὴν Κινσάσα.

kongo5Ὁμαδικὴ βάπτισις. Ποταμὸς Ννζοῦε.

 

kongo6

Ἡσυχαστήριο Ἁγίου Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας.

 

Τὴν Τρίτη, οἱ ἐπισκέπτες ἔπρεπε νὰ ἀναχωρήσουν μὲ ἀεροπλᾶνο γιὰ τὴν πόλη Τσικάπα, πρωτεύουσα τοῦ νόμου Κασάι, ἀλλὰ εἰδοποιήθηκαν ὅτι ἡ πτῆσις θὰ ἀναχωροῦσε τὴν Τετάρτη, τὴν Τετάρτη ἄκουσαν γιὰ Παρασκευή, καὶ τελικῶς ἡ πτῆσις ἀκυρώθηκε τελείως, ἐνῷ στὴν Τσικάπα ἀνέμεναν τὸν Σεβ/το ἑκατοντάδες πιστοί, ποὺ ἦλθαν ἀπὸ μεγάλες ἀποστάσεις. Τέτοια εἶναι ἡ Κογκολέζικη ζωή! Δι᾽αυτὸ ὁ Σεβ. κ. Ἀμβρόσιος ἔδωκε ἐντολὴ καὶ κατόρθωσαν νὰ φθάσουν στὴν Κινσάσα, κατόπιν πολλῆς ταλαιπωρίας, οἱ ἐκπρόσωποι τῆς περιοχῆς Κασάι, οἱ Ἀρχιερατικοὶ ἐπίτροποι Κασάι καὶ Κεντρικῆς Κασάι π. Κοσμᾶς καὶ π. Θεόδωρος, καὶ ὁ π. Στέφανος ἀπὸ τὴν Ἀνατολικὴ Κασάι, οἱ ὁποῖοι ἔφθασαν τὴν Κυριακὴ τὸ πρωΐ, καὶ συλλειτούγησαν μὲ τὸν Σεβ. κ. Ἀμβρόσιο στὸν Ναὸ τοῦ Τιμίου Προδρόμου, στὸ Λιμετέ. Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία ὁ Σεβ. κ. Ἀμβρόσιος χειροθέτησε τὸν π. Θεόδωρο Πρωτοπρεσβύτερο πρὸς ἀντικατάστασιν τοῦ ἄρτι κοιμηθέντος π. Προδρόμου, ὁ ὁποῖος ὑπηρετοῦσε ἐπὶ 14 χρόνια ὡς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Κεντρικοῦ Κασάι.


kongo7
Χειροθεσία Πρωτοπρεσβυτέρου π. Θεοδώρου.

 

Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς ἰδίας ἡμέρας, ἔκειρε σὲ Ρασοφόρο Μοναχὸ τὸν δόκιμο μοναχό Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος διαμένει πιστῶς ἐπὶ δεκαετίαν καὶ πλέον στὴν Μονὴ Ἁγίας Τριάδος στὴν Κανάγκα. Τοῦ ἔδωσε τὸ νέο ὄνομα Ἀθανάσιος, εἰς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου.


kongo8Κουρὰ Μοναχοῦ γ. Ἀθανασίου.

 

Σεβ. κ. Ἀμβρόσιος εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ συζητήση πολλὰ θέματα, σχέδια καὶ προβλήματα μὲ τοὺς προσερχομένους κληρικοὺς καὶ νὰ ἀπαντήση στὶς ἐρωτήσεις τους, ὥστε, παρὰ τὴν ματαίωση σημαντικοῦ μέρους τῆς ἐπισκέψεώς του, νὰ ρυθμισθοῦν πολλὰ θέματα διὰ τὴν πρόοδο τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας.


Διὰ τοὺς καλοπροαιρέτους παραθέτουμε μερικὰ ἀπὸ τὰ σχέδια ποὺ ἐλπίζουμε νὰ ὑλοποιήσωμε μὲ τὴν βοήθεια τῶν πιστῶν μας ποὺ βρίσκονται σὲ μέρη τοῦ κόσμου ὅπου βασανίζονται λιγώτερο ἀπὸ τὴν ἀνέχεια.
Α. Τσιμεντόστρωσις τοῦ δαπέδου τοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Πέτρου καὶ Παύλου, Μπάντακα, τὸ ὁποῖο μέχρι τώρα εἶναι χῶμα. Ὑπολογισμός: $750.
Β. Σκέπασμα μὲ λαμαρῖνες τοῦ Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως, Λιγμπάλο Ἰσημερίου. Ὑπολογισμός: $600.
Γ. Γεώτρησις στὸ Ἡσυχαστήριο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς, Κινκόλε Κινσάσας. Ὑπολογισμός: $ 3.000.
Δ. Κατασκευὴ Ἐπισκοπείου καὶ Ἱεραποστολικοῦ Κέντρου στὴν Κανάγκα, Κεντρικοῦ Κασάι. Ὑπολογισμός : $29.000.
Ε. Πλήρης ἐξοπλισμὸς μὲ φάρμακα τῆς ἤδη λειτουργούσης Κλινικῆς Ἁγίου Πέτρου στὴν Κανάγκα. Ὑπολογισμός: $ 6.300.

kongo10Ναὸς τῆς Κοιμήσεως, Λιγμπάλο Ἰσημερίου