Νέα

Φθινοπωρινὴ Ποιμαντικὴ Διακονία στὴν Σουηδία

Στὰ Μεθέορτα τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ (15η-22α Σεπτεμβρίου 2022 ἐκ. ἡμ.) , ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς πραγματοποίησε, μὲ τὶς εὐχὲς τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Καλλινίκου καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τὴν τακτικὴ Φθινοπωρινή του Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψι στὸ Μικρὸ Ποίμνιο τῆς Ἐκκλησίας μας στὴν Σουηδία, ὡς Τοποτηρητής.

souidia1
Θεία Λειτουργία στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ

Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένη, Στοκχόλμη

 

souidia2

Θεία Λειτουργία στὴν Ἱ.Μ. Ἁγίας Φιλοθέης, Βίλμπεργκα

 

Τὸ πρόγραµµα τοῦ Σεβασµιωτάτου Τοποτηρητοῦ περιελάµβανε Θεῖες Λειτουργίες στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Φιλοθέης στὴν Βίλμπεργκα (Vilberga) (Παρασκευή, 17.9.2022 ἐκ. ἡµ.), στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης στὴν Στοκχόλμη (Κυριακή, 19.9.2022 ἐκ. ἡμ.), καὶ στὸν Ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως Θεοτόκου στὴν Οὐψάλα (Τρίτη, 21.9.2022 ἐκ. ἡμ.). Ἐπραγματοποιήθησαν ἐπίσης Ἱερατικὴ Σύναξις (Πέμπτη, 16.9.2022 ἐκ. ἡµ.), Ἐνοριακὴ Σύναξις (Κυριακή, 19.9.2022 ἐκ. ἡμ.), ἐπισκέψεις σὲ Κοιµητήρια γιὰ τὴν τέλεσι Τρισαγίων (Πέμπτη καὶ Παρασκευή, 16-17.9.2022 ἐκ. ἡµ.), Προσκύνημα στὰ ἴχνη ἑνὸς τοπικοῦ Ἁγίου τοῦ Μάρτυρος Βοδβιδίου, Ἱεραποστόλου στὴν Σκανδιναβία (Σάββατο 18.9.2022 ἐκ. ἡμ.), ὡς καὶ συναντήσεις καὶ ἐξοµολογήσεις.

souidia3


Τὸ κεντρικὸ γεγονὸς τῆς Ἐπισκέψεως αὐτῆς ἦταν ἡ Ἀρχιερατικὴ Θεία λειτουργία, τὴν 19ην Σεπτεμβρίου, Κυριακὴ μετὰ τὴν Ὕψωσιν, κατὰ τὴν ὁποίαν ἐτιμήθησαν ἡ Γ΄ Ἐμφάνισις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καὶ ἡ Σύναξις ἁπάντων τῶν ἐν Σκανδιναβίᾳ Ἁγίων, ἡ Εἰκόνα τῶν ὁποίων (ἡ καὶ πρώτη ὑπάρχουσα) εἶχε ἀναρτηθῆ σὲ εἰδικὸ Προσκυνητάριο τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ.

souidia4


πίσης, πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Σεβασμ. Τοποτηρητὴς ἐτέλεσε τὴν Χειροθεσία εἰς Ὑποδιάκονον τοῦ εὐλαβεστάστου Ἀδελφοῦ μας Ἀλεξάνδρου (Alexander Hahr). Ὁ νέος Ὑποδιάκονος εἶναι ἔγγαμος, πατέρας τριῶν παιδιῶν καὶ φοιτητὴς Β΄ ἔτους, μέσῳ διαδικτύου, στὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Μεγάλου Φωτίου (Ἔτνα Καλιφόρνια).

souidia5

 

souidia6

Οὐψάλα


Ποιµαντικὴ αὐτὴ Ἐπίσκεψις ἀπεδείχθη καρποφόρος καὶ ἐλπιδοφόρος γιὰ τοὺς ἐν Σουηδίᾳ Ἀδελφούς µας καὶ τὴν ταπεινὴν ἐν τῷ Βορρᾷ µαρτυρία τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας µας.

 

souidia7