Νέα

Ἡ Πανήγυρις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης

Πανήγυρις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης τελέσθηκε ἱεροπερῶς στὴν ὁμώνυμη Ἱερὰ Ἀνδρώα Μονὴ στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς τῆς Ἐκκλησίας μας, παρὰ τὶς δυσχερεῖς συνθῆκες ἀπὸ τὶς βροχοπτώσεις τῶν ἡμερῶν.

Panig1
Τὸ ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 1/14-10-2022, τελέσθηκε ὁ Μέγας Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντος, Ἀδελφοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, συγχοροστατούντων τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου τοῦ καὶ ἄγοντος τὰ ὀνομαστήριά του Σεβ. Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ καὶ τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου, Σεβ. Ἐπισκόπου Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ κ. Αὐξεντίου καὶ Θεοφ. Ἐπισκόπου Σωζοπόλεως κ. Σεραφεὶμ ἐκ Βουλγαρίας, ὁ ὁποῖος ἀντιπροσώπευε τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Τραδίτσης κ. Φώτιο. Παρέστη ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Ἀρχιμ. π. Θεοδόσιος καὶ πολλοὶ Κληρικοί, καθὼς καὶ πλῆθος Μοναχῶν, Μοναζουσῶν καὶ εὐλαβῶν πιστῶν. Ἔψαλαν ἑόρτια οἱ Χοροὶ τῆς Μονῆς μὲ συνδρομὴ τοῦ ἐκ Θεσσαλονίκης Πρωτοψάλτου κ. Νικολάου Πολύχρου. Πρὸ τοῦ Δι’ εὐχῶν, ὁ χοροστατῶν Σεβ. Λαρίσης κ. Κλήμης ἐξεφώνησε ἑόρτια ὁμιλία.

Panig2

Panig3

Panig4


Τὸ πρωῒ τοῦ Σαββάτου, 2/15-10-2022, τελέσθηκε ὁ ἑόρτιος Ὄρθρος καὶ ἡ πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία. Τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου μὴ δυνηθέντος νὰ παραστεῖ, παρὰ τὴν θέλησή του, προέστη ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς καὶ ἔλαβαν μέρος οἱ Σεβ/τοι Μητροπολῖτες Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Δημητριάδος κ. Φώτιος, Λαρίσης & Πλαταμῶνος κ. Κλήμης, Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, ὁ Σεβ. Ἐπίσκοπος Ἔτνα & Πόρτλαντ κ. Αὐξέντιος καὶ ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Σωζοπόλεως κ. Σεραφείμ. Ἐπίσης, ἔλαβαν μέρος πολλοὶ Ἱερεῖς καὶ τρεῖς Διάκονοι. Παρέστη πλῆθος πιστῶν ἀπὸ διάφορα μέρη, ὡς καὶ μέλη τῆς τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως. Πανηγυρικὸ λόγο ἐκφώνησε ὁ Σεβ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος. Στὴν Ἀπόλυση, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς ἀπηύθυνε εὐχὲς στοὺς προσελθόντας Κληρικοὺς καὶ λαϊκούς. Λόγῳ δὲ βροχοπτώσεως δὲν κατέστη δυνατὸν νὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ καθιερωμένη Λιτανεία.

Panig5

Panig6

Panig7

Panig8

Panig9

Panig91

Panig92


ν συνεχείᾳ, παρετέθη κέρασμα στὸ Μεγάλο Ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς, ὅπου εὐχὲς ἐξέφρασαν οἱ Σεβ/τοι Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος ἐκ μέρους τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου καὶ Ἔτνα & Πόρτλαντ κ. Αὐξέντιος ἐκ Καλιφορνίας τῶν Η.Π.Α., καθὼς καὶ ὁ Δήμαρχος Φυλῆς κ. Χρ. Παπποῦς· στὸν δὲ ἐσωτερικὸ χῶρο αὐτῆς παρετέθη τράπεζα γιὰ τοὺς Ἀρχιερεῖς, τοὺς Κληρικούς, τοὺς ἐπισήμους καὶ τοὺς βοηθοὺς καὶ συντελεστὲς τῆς ἱερᾶς αὐτῆς ἑορτῆς καὶ πανηγύρεως.

Panig93