Νέα

Ποιμαντικὴ ἐπίσκεψη στὴν Κένυα

Σεβ. Μητροπολίτης Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος στὰ μέσα Ἰανουαρίου πραγματοποίησε ποιμαντικὴ ἐπίσκεψη ὡς Τοποτηρητὴς τῆς Ἐπισκοπῆς Ἔμπου στὶς Μονὲς καὶ Ἐνορίες τῆς Έκκλησίας μας στὴν Κένυα τῆς Ἀν. Ἀφρικῆς, συνοδευόμενος ἀπὸ δύο Ἱερεῖς, τὸν Ἀρχιμ. π. Γρηγόριο ἀπὸ τὸν Πύργο Ἠλείας καὶ τὸν Πρωτ. π. Παναγιώτη Παυλίδη ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη, ἕναν Διάκονο, τὸν π. Ἰωάννη ἀπὸ τὴν Ἀγγλία καὶ τὴν συζυγό του, καὶ ὁμάδα 11 λαϊκῶν ἀπὸ Ἑλλάδα καὶ Ὁλλανδία.

 kenya1

kenya2

 

ὀλιγοήμερος ἐπίσκεψις ἦταν πλήρης πνευματικῆς ἐργασίας, καὶ, ἐκτὸς τῶν συνηθισμένων ἐπισκέψεων τῶν Ἐνοριῶν Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου Κάντζας καὶ Ἁγίου Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ Καθαγκιρίρι, συμπεριέλαβε καὶ τὸν Ἐγκαινιασμὸ δύο Ναῶν, τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου στὸ Μουκουούρι καὶ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἰακώβου στὸ Μακέγκι. Κατὰ τὴν Θ. Λειτουργία τοῦ Σαββάτου, 14/27-01-2024, χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος ὁ ἐπὶ 5 χρόνια Διάκονος π. Ἰωάννης Γκατζέγκα γιὰ τὴν νέα Ἐνορία τοῦ Μουκουούρι, καὶ τὴν Κυριακή, 15/28 Ἰαν., ὁ Ἀναγνώστης Ἀμὼς Μουανίκι χειροτονήθηκε Ὑποδιάκονος καὶ Διάκονος γιὰ τὴν Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου Κάντζας.

kenya3

 kenya4

 

kenya6

Τὴν ἡμέρα ποὺ ἀπουσίαζαν οἱ ὑπόλοιποι προσκυνητὲς σὲ ἐπίσκεψη στὸ Πάρκο Σαμπούρου, ὁ Σεβ. Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος τὴν ἀφιέρωσε στὴν ἐπίσκεψη καὶ πνευματικὴ καθοδήγηση τῶν δύο Ἱερῶν Μονῶν, τῆς Γυναικείας τοῦ Ἁγίου Μεγ/ρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου (μὲ 18 Μοναχές) καὶ τῆς Ἀνδρώας τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου (μὲ 4 Μοναχούς).

 kenya7

 

πίσης, ἔγιναν συναντήσεις μὲ τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπαρχίας, καὶ μὲ τοὺς Κληρικούς της πρὸς λύσιν τῶν διαφόρων προβλημάτων. Γενικῶς ὑπάρχει καλὴ πρόοδος στὴν ἱεραποστολή μας στὴν Κένυα, εἰδικῶς στὰ Μοναχικὰ Καθιδρύματα, ποὺ ἀποδεικνύουν ὅτι στὴν Ἀφρική, ὅπου ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος καὶ κατόπιν ὁ Ἅγιος Παχώμιος δημιούργησαν τὰ πρῶτα ὀργανωμένα Μοναχικὰ κέντρα, ἀναβιώνει καὶ πάλιν ὁ παραδοσιακὸς Ὀρθόδοξος Μοναχισμὸς πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ σωτηρίαν ψυχῶν!

kenya8