Ἀνακοινώσεις

ΕΚΚΛΗΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Τὸ Σάββατο τῆς Διακαινησίμου, 12/25-4-2020, ξέσπασε ἀπὸ ἄγνωστη ἀκόμη αἰτία πυρκαγιὰ στὸν Ἱερὸ Ἐνοριακὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας στὴν πόλη τῆς Κομοτηνῆς στὴν Θράκη, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ προκληθεῖ σχεδὸν ὁλικὴ καταστροφή. Ὁ διαμένων στὸ ἰσόγειο Ἐφημέριος Ἀρχιμ. π. Παφνούτιος Μαλκόπουλος μόλις ποὺ διασώθηκε, θείᾳ βοηθείᾳ, ἀπὸ τὴν πυροσβεστικὴ δύναμη ποὺ ἔσπευσε γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσει τὸν κίνδυνο. Στὸν Ναὸ ἔσπευσε ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Φιλίππων και Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος ἐκ Δράμας γιὰ τὴν ἐπιτόπια ἐκτίμηση τῆς καταστάσεως.

ag.anastasia komotini1

Οἱ ὑπεύθυνοι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, μὲ τὸν Ἐφημέριο καὶ τὸ Ποίμνιο, ἐκφράζουν τὴν θερμὴ παράκληση σὲ ὅλους τοὺς πιστοὺς τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ εὐρύτερα ὅπως εὐαρεστηθοῦν νὰ σπεύσουν σὲ ἄμεση βοήθειά τους, προκειμένου νὰ προβοῦν σὲ ἀποκατάσταση τῶν σοβαρῶν ζημιῶν καὶ ἐπαναφορὰ καὶ ἀπόδοση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ στὴν θεία Λατρεία καὶ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν ἀναγκῶν τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας στὴν ἀκριτικὴ Κομοτηνή.

ag.anastasia komotini2

ag.anastasia komotini3

Οἱ δυνάμενοι παρακαλοῦνται νὰ καταθέσουν τὴν ὅποια βοήθειά τους, ὡς τὸ «δίλεπτον τῆς χήρας», στὸν λογαριασμὸ τοῦ Σωματείου Γενικὸν Ταμεῖον τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος (εἰς τὸ ὁποῖον ἀνήκει ἰδιοκτησιακῶς ὁ Ἱερὸς Ναὸς) Iban: GR0301100400000004029602812 [Ἐθνικὴ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος] μὲ τὴν ἔνδειξιν εἰς τὴν αἰτιολογίαν: διὰ τὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀναστασίας. 

κφράζεται ἡ εὐχὴ νὰ ὑπάρξει ἡ δέουσα ἀνταπόκριση, παρὰ τὴν τόσο δύσκολη περίοδο ποὺ διερχόμεθα, ὥστε ὁ Ἅγιος Θεός, διὰ πρεσβειῶν τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας Φαρμακολυτρίας, νὰ δώσει αἰσία ἔκβαση στὴν δοκιμασία τῶν ἐν Κομοτηνῇ Ἀδελφῶν μας, ὅπως καὶ νὰ ἀποδώσει πολλαπλάσια τὸν μισθὸν ὅσων θὰ ἀναδειχθοῦν ἀρωγοὶ στὸ ἱερὸ αὐτὸ ἔργο.