Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωση περὶ τῆς ὑγείας τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Φωτίου

νακοινώνεται, ὅτι κατόπιν καὶ τῆς ἐπιτυχοῦς ἐπεμβάσεως στὸ ἀριστερὸ μηριαῖο ὀστοῦν, στὴν ὁποίαν ὑπεβλήθη στὸ Γενικὸ Νοσοκομεῖο Λαμίας ὁ τραυματισθεὶς πρὸ μηνὸς σὲ αὐτοκινητικὸ ἀτύχημα Σεβ. Δημητριάδος κ. Φώτιος, ἔχει ἤδη λάβει ἐξιτήριο ἀπὸ τὸ Νοσοκομεῖο πρὸ ἑβδομάδος καὶ ἀποθεραπεύεται φιλοξενούμενος σὲ οἰκία τινά στὴν πόλη τῆς Λαμίας, προκειμένου νὰ ἔχει τὴν δέουσα ἰατρικὴ παρακολούθηση καὶ ἐπίσης νὰ ὑποβάλλεται στὶς ἀναγκαῖες φυσιοθεραπεῖες σχετικὰ μὲ τὴν κατάσταση τοῦ ποδιοῦ του.

ὑγεία του ἐξελίσσεται ὁμαλά, καὶ ὁ Σεβ/τος κ. Φώτιος ἐργάζεται κανονικῶς στὶς ποικίλες διεκπεραιώσεις τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ συνοδικοῦ καὶ ποιμαντικοῦ ἔργου του διὰ τῶν τεχνολογικῶν μέσων. Ἔτσι, συμμετεῖχε στὴν Συνεδρίαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας τῆς προηγουμένης ἑβδομάδος τηλεδιασκεπτικῶς, ὅπως καὶ σὲ Συνεδρία Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση ἐκκλησιαστικοῦ θέματος τοῦ ἐξωτερικοῦ μόλις χθές.

ἐλπιδοφόρα ταχεῖα ἀποκατάσταση τῆς ὑγείας του ὀφείλεται πρωτίστως στὴν θεία βοήθεια, στὶς προσευχὲς τῶν πιστῶν, στὴν καλὴ ἰατρικὴ περίθαλψη, ἀλλὰ καὶ στὴν ἐπίδειξη ἀπὸ μέρους του, θείᾳ χάριτι, ὑποδειγματικῆς ὑπομονῆς καὶ καρτερίας στὴν δοκιμασία του.

Σημειωτέον, ὅτι ὑπὸ τοῦ ἰδίου, καθὼς καὶ ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, παρέχεται ἡ αὐθεντικὴ ἐνημέρωση περὶ τῆς ἐξελίξεως τῆς ὑγείας του, ἡ ὁποία βαίνει καλῶς χωρὶς καμμία σοβαρὴ ἐπιπλοκή, γι’ αὐτὸ καὶ οἱ ἐνδιαφερόμενοι καὶ τὸ Ποίμνιο τῆς Ἐκκλησίας μας προτρέπονται ὅπως μὴ δίδουν σημασία σὲ ποικίλες ἀνεύθυνες ἤ παραπλανητικὲς διαδόσεις.

 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ἀθήνα, 11/24-11-2020