Ἀνακοινώσεις

 Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων  Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 1ης/14ης Μαρτίου 2023

 Τὴν Τρίτην, 01/14-03-2023, συνῆλθεν εἰς ἐνάτην τακτικὴν Συνεδρίαν, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἐν τῇ Αἰθούσῃ Συνεδριάσεων τῆς Ἁγίας Φιλοθέης, Κλειδήμου 6, Πετράλωνα, εἰς Ἀθήνας καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων ὀκτὼ Ἀρχιερέων, τινῶν διὰ τηλεδιασκέψεως,, συνεζήτησε δὲ καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι  θεμάτων:
 
1. Ἐγένετο ἡ ἀποτίμησις τοῦ ἐφετινοῦ ἑορτασμοῦ Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας ἐν Ἀθήναις.
 
2. Ἐγένετο ὡσαύτως ἡ ἀποτίμησις τοῦ ἐφετινοῦ ἑορτασμοῦ Κυριακῆς τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ ἐν Θεσσαλονίκῃ.
 
3. Συνεζητήθη ἡ ἀλληλογραφία τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου μετὰ τῶν ἀδελφῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων τοπικῶν Ἐκκλησιῶν. 
 
4. Ἐνέκρινε τὴν ἔκδοσιν Ἀνακοινώσεως κατὰ τῶν θρησκευτικῶν διώξεων ἐν Οὐκρανίᾳ.
 
5. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀντεμετώπισε καὶ ἕτερα ζητήματα τρεχούσης φύσεως
 
 
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας