Ἀνακοινώσεις

Μεταφράσεις Ἀναστασίμου Μηνύματος 2023 εἰς ξένας γλώσσας

Παρατίθενται κατωτέρω αἱ μεταφράσεις του Συνοδικοῦ Μηνύματος διὰ τὸ ἔτος 2023 εἰς διαφόρους γλώσσας διὰ τὸ ποίμνιον τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν εἰς τὸ ἐξωτερικόν.

Ἡ Ἀγγλικὴ μετάφρασις ΕΔΩ

Ἡ Γαλλικὴ μετάφρασις ΕΔΩ

Ἡ Ἰταλικὴ μετάφρασις ΕΔΩ

Ἡ Ρωσικὴ μετάφρασις ΕΔΩ

Ἡ Πορτογαλικὴ μετάφρασις ΕΔΩ