Ἀνακοινώσεις

Ἔκκλησις Ἱ.Ναοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ, Ἔβρου

Γίνεται γνωστὸ ἐκ τῆς ἐπισήμου Ἱστοσελίδας τῆς ἐκκλησίας μας, ἡ πρὸ ἐτῶν βεβήλωση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ Λαβάρων Ἔβρου. Ἡ ἀναφερθεῖσα βεβήλωση πραγματοποιήθηκε κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος τοῦ 2020. Ὡστόσο ἔκτοτε ἕως καὶι σήμερα ἀκόμη, οἱ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί μας, οἱ ὁποῖοι διαμένουν στὸν Νομὸ Ἔβρου, δὲν σταμάτησαν τὴν ἀνακαίνιση τὸν ἐξωραϊσμὸ καὶ τὶις ἐπιμέρους ἐργασίες τῶν χώρων τοῦ Ναοῦ. Μέχρι σήμερα ἔχει κατορθωθεῖ σὺν Θεῷ, ἐν μέρει ἡ θωράκιση κατὰ τὸ δυνατὸν καὶ πρωταρχικὰ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ κατὰ δεύτερο, ἡ δημιουργία τοῦ ἀπαιτούμενου βοηθητικοῦ χώρου, γιὰ τὴν συνάθροιση τῶν Πιστῶν.


ς σημειωθεῖ, ὅτι ὁ ἐν λόγῳ Ἱερὸς Ναός, τοῦ Πατρώου ἢ Ὀρθοδόξου-Ἐκκλησιαστικοῦ Ἑορτολογίου, συναντᾶται στὰ σύνορα τῆς Πατρίδας μας, πρωτίστως γιὰ λόγους Θείας Λατρείας καὶ Ἱερῶν Μυστηρίων καὶ δευτερευόντως γιὰ λόγους Ἐθνικοὺς καὶ Πατριωτικούς. Καθὼς εἶναι ὁ μοναδικὸς Ναὸς τοῦ Νομοῦ Ἔβρου, στὰ σύνορα τῆς Χώρας μας, μὲ τοὺς ἐξ’ Ἀνατολῶν ἐποφθαλμιοῦντες Ἰσλαμιστές, οἱ ὁποῖοι πέρα ἀπὸ τὴν δημιουργία καὶ λειτουργία τοῦ ἥμισυ τῶν τζαμιῶν τους (στὴν Θράκη ὑφίστανται καὶ λειτουργοῦν τὰ 280 ἀπὸ τὰ 560 συνολικὰ τζαμιὰ ποὺ ὑ
πάρχουν στὴν Χώρα μας), προσπαθοῦν νυχθημερὸν νὰ ἐμφανίζουν καὶ νὰ οἰκειοποιοῦνται, τὴν Ἑλληνικότατη Θράκη μας, ὡς Τουρκική.


ς ἐκ τούτου καλοῦνται ὅσα πιστὰ μέλη της καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας, ἐπιθυμοῦν νὰ συνδράμουν στὴν προσπάθεια αὐτή, νὰ γίνουν ἀρωγοί, καταθέτοντας τὸν ὀβολό τους στὴν προσπάθεια ὁλοκλήρωσης τῶν ἐργασιῶν τοῦ ὁμώνυμου Ναοῦ, τοῦ Ἰσαπόστολου Ἁγίου Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ, ὁ ὁποῖος ὡς γνωστὸν στὰ χρόνια τοῦ βαρέος Τουρκικοῦ ζυγοῦ, ἀφύπνισε συνειδήσεις, γιὰ τὴν πολυπόθητη Πνευματικὴ καὶ Ἐθνικὴ Ἐλευθερία τῆης Πατρίδας μας.
Εὐχόμενοι καλὸ Πάσχα, στοὺς ἁπανταχοῦ Ἀδελφούς μας.


Βίντεο ἀπὸ την παραβίαση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Συνημμένη ἐπιστολή – ἀνακοίνωση, γιὰ οἰκονομικὴ ἐνίσχυση