Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 5ης / 18ης Ἰουνίου 2024

Τὴν Τρίτην, 05/18 Ἰουνίου 2024, συνῆλθεν εἰς δεκάτην τρίτην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων ὀκτὼ Ἀρχιερέων, συνεζήτησε δὲ καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

1. Ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν Κληρικόν τινα πρὸς παροχὴν ἐξηγήσεων καὶ καθοδήγησε τοῦτον πρὸς ἐπανόρθωσιν κακῶς πραχθέντων.

2. Ὁ Σεβασμ. Δημητριάδος ἀνεφέρθη εἰς ζητήματα τῆς Ἱεραποστολῆς ἐν Ἰνδονησίᾳ και ἔλαβεν ὁδηγίας διὰ περαιτέρῳ χειρισμούς.

3. Ἐγένετο ἀποτίμησις τῆς τελετῆς Ἁγιοκατατάξεως τοῦ Ἁγίου Ἱερωνύμου τοῦ ἐν Πάρνηθι.

4. Ἐνημερώθη ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Δημητριάδος περὶ τῶν συζητηθέντων εἰς τὴν τελευταίαν συνεδρίασιν τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Ἀμερικῆς.

5. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀντεμετώπισε καὶ ἕτερά τινα ζητήματα τρεχούσης φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας