Ἐκκλησιαστικαὶ Ἐπαρχίαι

α΄. ΕΛΛΑΔΟΣ

   Ἱεραὶ Μητροπόλεις

β'. ΕΥΡΩΠΗΣ - ΑΣΙΑΣ

 • Ἐξαρχία Εὐρώπης
 • Ἱερὰ Μητρόπολις Σερβίας

Ἱεραὶ Ἐπισκοπαὶ

 • Νοτίου Ὀσετίας
 • Γκλντάνι Γεωργίας
 • Ρίτσμοντ Ἀγγλίας
 • Λούνης
 • Μοραβίας
 • Στοκχόλμης
 • Σουηδίας

γ'. ΑΦΡΙΚΗΣ

 • Ἱερὰ Μητρόπολις Κανάγκας Κογκό
 • Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Ἔμπου Κενύας

δ΄. ΑΜΕΡΙΚΗΣ

 Ἱεραὶ Μητροπόλεις

 • Ἀμερικῆς
 • Τορόντο

Ἱεραὶ Ἐπισκοπαὶ

 • Βοστώνης
 • Ἔτνα & Πόρτλαντ 

ε΄. ΩΚΕΑΝΙΑΣ –Ν.Α. ΑΣΙΑΣ

 • Ἱερὰ Μητρόπολις Σύδνεϋ