Δίπτυχα

ΔΙΠΤΥΧΑ ΕΚΔΗΜΗΣΑΝΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

Γερμανοῦ, Γερμανοῦ, Παρθενίου, Ἀκακίου, Χρυσοστόμου, Μερκουρίου, Παϊσίου, Θεοφίλου, Παϊσίου, Καλλίστου, Γεωργίου, Αὐξεντίου, Γεροντίου, Ἀντωνίου, Πέτρου, Καλλιοπίου, Γαβριήλ, Ματθαίου, Ἰωάννου, Στεφάνου, Χρυσοστόμου, Χρυσοστόμου, Σπυρίδωνος, Κυπριανοῦ, Μιχαὴλ, Μαξίμου, Χρυσοστόμου, Ἀκακίου, Ἰωάννου

τῶν Ἀρχιερέων

Διονυσίου, Ἀναστασίου, Παρθενίου, Ἀρτεμίου,  Θεοδώρου, Κυρίλλου, Θεοκλήτου, Φιλαρέτου, Μακαρίου, Μεθοδίου, Ματθαίου, Εὐθυμίου, Ἀδριανοῦ, Παρθενίου, Ίωακείμ, Ἀγαθαγγέλου, Ἀμβροσίου, Στεφάνου, Δαμασκηνοῦ, Δανιήλ, Θεοκλητου, Εὐθυμίου

τῶν Ἱερομονάχων

Βασιλείου, Κωνσταντίνου, Ἐλευθερίου, Παναγιώτου, Καλλινίκου, Ἀναστασίου, Ἰωάννου, Σεραφείμ, Ἐμμανουήλ, Ἐμμανουήλ, Σπυρίδωνος, Κωνσταντίνου, Σωτηρίου, Θεοδώρου, Ἀλεξάνδρου, Ἀθανασίου, Ἰωάννου, Ἀβραάμ 

τῶν Πρεσβυτέρων

Ἀχιλλείου

τοῦ Διακόνου

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΗΜΗΣΑΝΤΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ

Γερμανοῦ (Δημητριάδος, +1944)

Γερμανοῦ (Κυκλάδων, +1951)

Παρθενίου (Κυκλάδων, +1962)

Ἀκακίου (Ταλαντίου, +1963)

Χρυσοστόμου (Μαγνησίας, +1973)

Μερκουρίου (Κνωσσοῦ, +1980)

Παϊσίου (Αἰγίνης, +1982)

Θεοφίλου (Πατρῶν, +1982)

Παϊσίου (πρ. Εὐρίπου, +1986)

Καλλίστου (Κορινθίας, +1986)

Γεωργίου (Κενύας, +1987)

Αὐξεντίου (Ἀθηνῶν, +1994)

Γεροντίου (Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος, +1994)

Ἀντωνίου (Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος, +1997)

Πέτρου (Ἀστορίας, +1997)

Καλλιοπίου (Πενταπόλεως, +1998)

Γαβριήλ (Κυκλάδων, +1998)

Ματθαίου (Οἰνόης, +1999)

Ἰωάννου (Σαρδηνίας, +2002)

Στεφάνου (Χίου, Ψαρρῶν & Οινουσσῶν, +2007)

Χρυσοστόμου (Ἀθηνῶν, +2010)

Χρυσοστόμου (Σύδνεϋ, +2010)

Σπυρίδωνος (πρ. Αὐστραλίας, +2012)

Κυπριανοῦ (Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, +2013)

Μιχαὴλ (Νόρα +2016)

Μαξίμου (πρ. Θεσσαλονίκης καὶ Δημητριάδος +2018)

Χρυσοστόμου (πρ. Ἔτνα +2019)

Ἀκακίου (πρ. Ἀττικῆς καὶ Διαυλείας +2019)

Ἰωάννου(Μακαριουπόλεως +2020)

 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΗΜΗΣΑΝΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ (2003-2021)

Εὐθύμιος Δανηλάτος Ἀρχιμαδρίτης († 2021)

Θεόκλητος Σταύρου Ἀρχιμαδρίτης († 2021)

Ἀβραάμ Τσιμηρίκας, Πρωτοπρεσβύτερος († 2020)

Ἰωάννης Γιαγκόζογλου, Πρεσβύτερος († 2019)

Ἀθανάσιος Ἀθανασιάδης, Πρεσβύτερος († 2019)

Ἀχίλλειος Ἀλεξανδρῆς († 2019)

Ἀλέξανδρος Διζἐς († 2019)

Θεόδωρος Γαλινάκης († 2018)

Σωτήριος Χαραλάμπους († 2018)

Δανιὴλ Καουδάκης, Ἱερομόναχος († 2018)

Δαμασκηνὸς Τσαγκαρούλης († 2017)

Στέφανος Ἴβε (Ive), Ἱεροµόναχος († 2017)

Ἀμβρόσιος Ψωμιᾶς, Ἀρχιµανδρίτης († 2015)

Κωνσταντῖνος Καρακῖτσος, Πρεσβύτερος († 2015)

Σπυρίδων Ὀργαντζίδης, Πρωτοπρεσβύτερος († 2015)

Ἐμμανουήλ Κολόμβος, Πρωτοπρεσβύτερος († 2014)

Σεραφείμ Πρεσβύτερος  

Ἀγαθάγγελος Ἀρχιµανδρίτης 

∆ιονύσιος Στάµου, Ἀρχιµανδρίτης († 2012)

Ἀναστάσιος Γρυπαῖος, Ἀρχιµανδρίτης († 2012) 

Παρθένιος Κοντογιῶργος, Ἀρχιµανδρίτης († 2011)

Βασίλειος Καλαϊτζίδης, Πρεσβύτερος († 2011)

Κωνσταντῖνος Βελέντζας, Πρωτοπρεσβύτερος († 2011)

Ἀρτέμιος Έλευθεριάδης, Ἱερομόναχος († 2010)

Θεόδωρος Petrowsky, Ἱερομόναχος († 2009)

Κύριλλος Άναγνώστου, Ἀρχιµανδρίτης († 2008)

Ἐλευθέριος Παντελιώδης, Πρεσβύτερος († 2008)

Παναγιώτης Σπανός, Πρεσβύτερος († 2008)

Θεόκλητος Σαμιώτης, Ἀρχιµανδρίτης († 2006)

Φιλάρετος Παπαμακαρίου, Ἀρχιµανδρίτης († 2005)

Μακάριος Πίκιος, Ἀρχιµανδρίτης († 2005)

Καλλίνικος Μουράτογλου, Πρωτοπρεσβύτερος († 2005)

Μεθόδιος Δεσποτίδης, Ἀρχιµανδρίτης († 2005)

Ματθαῖος Ράπτης, Ἱερομόναχος († 2005)

Εὐθύμιος Κοτσαμπασάκης, Ἀρχιµανδρίτης († 2004)

Ἀναστάσιος Μπέσης, Πρεσβύτερος († 2004)

Ἰωάννης Πλειώνης, Πρεσβύτερος († 2004)

Ἀδριανός Μαμφρέδας, Ἀρχιµανδρίτης († 2004)

Παρθένιος Τσιτσιμπάκος, Ἀρχιµανδρίτης († 2004)

Ἰωακείμ Ἁγιορείτης Ἱερομόναχος († 2003)