Δίπτυχα

ΔΙΠΤΥΧΑ ΕΚΔΗΜΗΣΑΝΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

Γερμανοῦ, Γερμανοῦ, Παρθενίου, Ἀκακίου, Χρυσοστόμου, Μερκουρίου, Παϊσίου, Θεοφίλου, Παϊσίου, Καλλίστου, Γεωργίου, Αὐξεντίου, Γεροντίου, Ἀντωνίου, Πέτρου, Καλλιοπίου, Γαβριήλ, Ματθαίου, Ἰωάννου, Στεφάνου, Χρυσοστόμου, Χρυσοστόμου, Σπυρίδωνος, Κυπριανοῦ, Μιχαὴλ, Μαξίμου, Χρυσοστόμου, Ἀκακίου, Ἰωάννου, Ἀθανασίου

τῶν Ἀρχιερέων

Διονυσίου, Ἀναστασίου, Παρθενίου, Ἀρτεμίου,  Θεοδώρου, Κυρίλλου, Θεοκλήτου, Φιλαρέτου, Μακαρίου, Μεθοδίου, Ματθαίου, Εὐθυμίου, Ἀδριανοῦ, Παρθενίου, Ίωακείμ, Ἀγαθαγγέλου, Ἀμβροσίου, Στεφάνου, Δαμασκηνοῦ, Δανιήλ, Θεοκλητου, Εὐθυμίου, Τιμόθεου, Νεκταρίου, Γρηγορίου

τῶν Ἱερομονάχων

Βασιλείου, Κωνσταντίνου, Ἐλευθερίου, Παναγιώτου, Καλλινίκου, Ἀναστασίου, Ἰωάννου, Σεραφείμ, Ἐμμανουήλ, Ἐμμανουήλ, Σπυρίδωνος, Κωνσταντίνου, Σωτηρίου, Θεοδώρου, Ἀλεξάνδρου, Ἀθανασίου, Ἰωάννου, Κύριλλου, Ἀβραάμ , Βιταλίου, Δημητρίου, Ἡλιοῦ

τῶν Πρεσβυτέρων

Ἀχιλλείου

τοῦ Διακόνου

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΗΜΗΣΑΝΤΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ

Ἀθανασίου (Λαρίσης +2021)

Ἰωάννου (Μακαριουπόλεως +2020)

Ἀκακίου (πρ. Ἀττικῆς καὶ Διαυλείας +2019)

Χρυσοστόμου (πρ. Ἔτνα +2019)

Μαξίμου (πρ. Θεσσαλονίκης καὶ Δημητριάδος +2018)

Μιχαὴλ (Νόρα +2016)

Κυπριανοῦ (Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, +2013)

Σπυρίδωνος (πρ. Αὐστραλίας, +2012)

Χρυσοστόμου (Σύδνεϋ, +2010)

Χρυσοστόμου (Ἀθηνῶν, +2010)

Στεφάνου (Χίου, Ψαρρῶν & Οινουσσῶν, +2007)

Ἰωάννου (Σαρδηνίας, +2002)

Ματθαίου (Οἰνόης, +1999)

Γαβριήλ (Κυκλάδων, +1998)

Καλλιοπίου (Πενταπόλεως, +1998)

Πέτρου (Ἀστορίας, +1997)

Ἀντωνίου (Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος, +1997)

Γεροντίου (Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος, +1994)

Αὐξεντίου (Ἀθηνῶν, +1994)

Γεωργίου (Κενύας, +1987)

Καλλίστου (Κορινθίας, +1986)

Παϊσίου (πρ. Εὐρίπου, +1986)

Θεοφίλου (Πατρῶν, +1982)

Παϊσίου (Αἰγίνης, +1982)

Μερκουρίου (Κνωσσοῦ, +1980)

Χρυσοστόμου (Μαγνησίας, +1973)

Ἀκακίου (Ταλαντίου, +1963)

Παρθενίου (Κυκλάδων, +1962)

Γερμανοῦ (Κυκλάδων, +1951)

Γερμανοῦ (Δημητριάδος, +1944)

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΗΜΗΣΑΝΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ (2003-2021)

Ἠλίας Μαυρίδης, Πρεσβύτερος († 2022)

Γρηγόριος Ταλάριος, Ἀρχιμανδρίτης († 2022)

Δημήτριος Σουφτᾶς, Πρωτοπρεσβύτερος († 2021)

Βιτάλιος Ἀλμανίδης, Πρεσβύτερος († 2021)

Νεκτάριος Ἐλευθερίου, Ἀρχιμανδρίτης († 2021)

Τιμόθεος Βλάχος, Ἀρχιμανδρίτης († 2021)

Εὐθύμιος Δανηλάτος Ἀρχιμανδρίτης († 2021)

Θεόκλητος Σταύρου Ἀρχιμανδρίτης († 2021)

Ἀβραάμ Τσιμηρίκας, Πρωτοπρεσβύτερος († 2020)

Κύριλλος Μουκέντι, († 2020)

Ἰωάννης Γιαγκόζογλου, Πρεσβύτερος († 2019)

Ἀθανάσιος Ἀθανασιάδης, Πρεσβύτερος († 2019)

Ἀχίλλειος Ἀλεξανδρῆς († 2019)

Ἀλέξανδρος Διζἐς († 2019)

Θεόδωρος Γαλινάκης († 2018)

Σωτήριος Χαραλάμπους († 2018)

Δανιὴλ Καουδάκης, Ἱερομόναχος († 2018)

Δαμασκηνὸς Τσαγκαρούλης († 2017)

Στέφανος Ἴβε (Ive), Ἱερομόναχος († 2017)

Ἀμβρόσιος Ψωμιᾶς, Ἀρχιμανδρίτης († 2015)

Κωνσταντῖνος Καρακῖτσος, Πρεσβύτερος († 2015)

Σπυρίδων Ὀργαντζίδης, Πρωτοπρεσβύτερος († 2015)

Ἐμμανουήλ Κολόμβος, Πρωτοπρεσβύτερος († 2014)

Σεραφείμ Πρεσβύτερος  

Ἀγαθάγγελος Ἀρχιμανδρίτης 

∆ιονύσιος Στάμου, Ἀρχιμανδρίτης († 2012)

Ἀναστάσιος Γρυπαῖος, Ἀρχιμανδρίτης († 2012) 

Παρθένιος Κοντογιῶργος, Ἀρχιμανδρίτης († 2011)

Βασίλειος Καλαϊτζίδης, Πρεσβύτερος († 2011)

Κωνσταντῖνος Βελέντζας, Πρωτοπρεσβύτερος († 2011)

Ἀρτέμιος Έλευθεριάδης, Ἱερομόναχος († 2010)

Θεόδωρος Petrowsky, Ἱερομόναχος († 2009)

Κύριλλος Άναγνώστου, Ἀρχιμανδρίτης († 2008)

Ἐλευθέριος Παντελιώδης, Πρεσβύτερος († 2008)

Παναγιώτης Σπανός, Πρεσβύτερος († 2008)

Θεόκλητος Σαμιώτης, Ἀρχιμανδρίτης († 2006)

Φιλάρετος Παπαμακαρίου, Ἀρχιµανδρίτης († 2005)

Μακάριος Πίκιος, Ἀρχιμανδρίτης († 2005)

Καλλίνικος Μουράτογλου, Πρωτοπρεσβύτερος († 2005)

Μεθόδιος Δεσποτίδης, Ἀρχιμανδρίτης († 2005)

Ματθαῖος Ράπτης, Ἱερομόναχος († 2005)

Εὐθύμιος Κοτσαμπασάκης, Ἀρχιμανδρίτης († 2004)

Ἀναστάσιος Μπέσης, Πρεσβύτερος († 2004)

Ἰωάννης Πλειώνης, Πρεσβύτερος († 2004)

Ἀδριανός Μαμφρέδας, Ἀρχιμανδρίτης († 2004)

Παρθένιος Τσιτσιμπάκος, Ἀρχιμανδρίτης († 2004)

Ἰωακείμ Ἁγιορείτης Ἱερομόναχος († 2003)