Ἀνακοινώσεις

[Σὲ ἐκτυπώσιμη μορφὴ pdf: ΕΔΩ]

Ἀριθμός Πρωτ. 2957

Ἐν Ἀθήναις, 24-10/06-11-2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Περὶ Γάμου καὶ Διαζυγίου

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί,
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά·

ΕΝΑ ἀπὸ τὰ Μυστήρια τῆς ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας εἶναι καὶ τὸ Μυστήριο τοῦ Γάμου, τὸ ὁποῖο καλεῖται «Μέγα» (Ἐφ. 5:32). Πρόκειται γιὰ τὴν εὐλογία τοῦ ἑκουσίου καὶ ἰσοβίου δεσμοῦ τῶν συζύγων, ἑνὸς ἀνδρὸς καὶ μιᾶς γυναικός, μελῶν τῆς Ἐκκλησίας, ὥστε ὁ ἔγγαμος βίος τους νὰ ἐξαγιασθεῖ χάριν ἀλληλοβοήθειας στὴν κοινὴ ζωὴ καὶ χριστιανική τους πορεία, ὅπως καὶ χάριν γεννήσεως νομίμων τέκνων καὶ χριστιανικῆς διαπαιδαγωγήσεώς τους.

Τῇ εὐλογίᾳ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Γ.Ο.Χ. Ἀθηνῶν κ.κ. Καλλινίκου, ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Νικηφόρος Νάσσος διοργανώνει ἑσπερινὲς συνάξεις μὲ ὁμιλία καὶ συζήτηση ἐπὶ ποικίλλων θεμάτων, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ἀθανασίου, Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν (Ἀναγεννήσεως 37, Νέα Φιλαδέλφεια), κάθε πρώτη Τετάρτη ἑκάστου μηνὸς, τὸ ἑσπέρας (18:00-19:00).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
περὶ τοῦ Ἱερομονάχου π. Γρηγορίου Ζιώγου

Ἱερὰ Μητρόπολις Ἀχαΐας καὶ πάσης Πελοποννήσου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος ἀνακοινώνει ὅτι ὁ Ἱερομόναχος π. Γρηγόριος Ζιῶγος δὲν συμπεριλαμβάνεται εἰς τοὺς Κληρικοὺς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, εἴτε τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν ἐν γένει.

Τὴν Τρίτην, 18ην Σεπτεμβρίου / 1ην Ὀκτωβρίου τοῦ ἔτους 2019, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς δευτέραν (ἔκτακτον) Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου.

Τὴν Τετάρτην, 5ην /18ην τοῦ μηνὸς Σεπτεμβρίου τοῦ ἔτους 2019, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς πρώτην τακτικὴν Συνεδρίαν τῆς Νέας Συνοδικῆς Περιόδου ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου.

Τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. π. Νικηφόρου Νάσσου.

Τὸ βιβλίο αὐτὸ ἀναφέρεται στὸ πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ ἀπετέλεσε τὴν Διπλωματικὴ Ἐργασία τοῦ π. Νικηφόρου. Πρόκειται γιὰ ἕνα δογματικὸ ἔργο ποὺ παρουσιάζει τὴν Ὀρθόδοξη περὶ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτοκου Διδασκαλία, σὲ ἀντιπαραβολὴ μὲ τὶς δυτικὲς θεωρίες. Ἔχει πολλὲς πατερικὲς μαρτυρίες καὶ θέσεις περὶ τῆς Θεοτόκου καὶ στὸ τέλος παράρτημα μὲ λόγους Ἁγίων Πατέρων περὶ Αὐτῆς. Χρήσιμο γιὰ τὸν καταρτισμό μας γύρω ἀπὸ τὸ πρόσωπο καὶ τὴν Θεολογία περὶ τὴν Θεοτόκο. Κατωτέρω παρατίθενται τὰ περιεχόμενα τοῦ βιβλίου. Ὅποιος ἐπιθυμεῖ νὰ τὸ προμηθευθεῖ ἄς ἀπευθύνεται στὸν πονήσαντα στὸ τηλ. 6948121650

 

 1. Σημαντικὴ Ἔκδοση Βιβλίου γιὰ τὸν Μακαριστὸ Μαγνησίας Χρυσόστομο Νασλίμη
 2. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 03/16-07-2019
 3. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 05/18-06-2019
 4. Περὶ τῶν ἐν Αὐστραλίᾳ «Ἐλευθέρων Σέρβων»
 5. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 07/20-05-2019
 6. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 18-04/01-05-2019
 7. Ἐκλογὴ Ἐπισκόπου Βρισβάνης
 8. Συνοδικὸν Μνημόσυνον Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀκακίου
 9. Πρόσκλησις Ἱερατικῆς Συνάξεως
 10. Ἐκλογὴ Ἐπισκόπου Πελαγονίας
 11. Σλοβακικὴ μετάφρασις Ἀναστασίμου Μηνύματος 2019
 12. Τσεχικὴ μετάφρασις Ἀναστασίμου Μηνύματος 2019
 13. Πολωνικὴ μετάφρασις Ἀναστασίμου Μηνύματος 2019
 14. Ἰταλικὴ μετάφρασις Ἀναστασίμου Μηνύματος 2019
 15. Γαλλικὴ μετάφρασις Ἀναστασίμου Μηνύματος 2019
 16. Ρωσικὴ μετάφρασις Ἀναστασίμου Μηνύματος 2019
 17. Ἀγγλικὴ μετάφρασις Ἀναστασίμου Μηνύματος 2019
 18. Πασχαλινὴ Ἐγκύκλιος 2019
 19. Ἀνακοίνωσις περὶ τῆς τελετῆς τοῦ Ἁγίου Μύρου
 20. Ἐγκύκλιος διὰ τὸν Καθαγιασμὸν τοὺ Ἁγίου Μύρου